LDzB ITA AKTĪVIE BIEDRI

Viktors Ļiskovs

– Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirkņa galvenā inženiera vietnieks

- 67238109, 29531723

viktors.liskovs@lrc.lv

Toivo Lukonens

– A/S „LatRailNet” Jaudas sadales pārvaldes direktors

- 67803573, 29531033

toivo.lukonens@ldz.lv

Vladimirs Deruks

– A/S „Pasažieru vilciens” Tehniskā departamenta vadītājs

- 67232277

vladimirs.deruks@pv.ldz.lv

Oļegs Zeļenkovs

– Tehniskās vadības direkcijas Tehnoloģijas daļas vadītājs

- 67234138, 29531677

olegs.zelenkovs@ldz.lv

Aleksandrs Zjatkovs

– LDz Ģenerāldirekcijas Galvenā inženiera daļas tehniskās nodaļas vadītājs

- 67234434, 29531048

aleksandrs.zjatkovs@ldz.lv

Nataļja Sila

- SIA „LDz CARGO” Starptautisko pasažieru pārvadājumu daļas vadošā inženiere

- 67234893, 29532372

natalja.sila@ldz.lv

Jevgenijs Pučinskis

– SIA „LDz CARGO” Rīgas reģionālā centra tehniskās daļas vadītājs

- 67234579, 29531884

jevgenijs.pucinskis@ldz.lv

Vitālijs Ševčenko

– SIA „LDz CARGO” Attīstības departamenta Attīstības nodaļas vadošais inženieris

- 67233368, 27494120

vitalijs.sevcenko@ldz.lv

Romans Jefanovs

- Rīgas ekspluatācijas iecirkņa Tehniskās daļas vadītājs

- 67233860, 29531628

romans.jefanovs@ldz.lv

Mārtiņš Keruss

- Finanšu direkcijas Procesu inovācijas nodaļas vadošais informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs

– 67233024, 28231130

martins.keruss@ldz.lv

Aleksandrs Dembovskis

- Tehniskās inspekcijas vecākais tehniskais inspektors

- 67234425, 29531354

aleksandrs.dembovskis@ldz.lv

Vladimirs Kovaļovs

- SIA „LDz Infrastruktūra” Ražošanas direkcijas galvenais inženieris

- 65487474, 29532480

vladimirs.kovalevs1@ldz.lv

Anatolijs Vasiļjevs

– 67703889

Boriss Perniķis

- 29531120

Genādijs Buraks

– 2953 1132

Anatolijs Konstantinovs

- 29531153

Poļikarps Kuprijanovs

- 29551607

Site Title