LDzB ITA REKVIZĪTI

Latvijas dzelzceļnieku biedrība

Reģistrācijas numurs 40008072064

Dzirnavu iela 147/3,

Rīga. LV-1050

AS „Swedbank” kods HABA LV22

Konts: LV73HABA0551035538630.