LDzB ITA VĒSTURE

Pirms Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Inženiertehniskās apvienība 2003. gadā iekļāvās Latvijas dzelzceļnieku biedrības sastāvā, tā pastāvēja kā juridiski pastāvīga sabiedriska organizācija -„Latvijas dzelzceļnieku inženiertehniskā biedrība” no 1992.gada. Bet vēl pirms 1991.gada „Dzelzceļa inženiertehniskā biedrība” bija Baltijas dzelzceļa struktūrvienība. Biedrības ilggadējā priekšsēdētāja vietnieka Poļikarpa Kuprijanova atmiņas drīzumā varēsim lasīt.

Latvijas dzelzceļnieku biedrības Inženiertehniskā apvienība (ITA) darbojas kā patstāvīga Latvijas dzelzceļnieku biedrības struktūra. Tās darbības mērķis ir veidot un nodrošināt organizatoriska, zinātniski-tehniska un ekonomiska rakstura priekšnoteikumus LDzB biedru radošā potenciāla attīstībai un realizēšanai, veicināt zinātniskas attīstības politikas veidošanu un īstenošanu dzelzceļa nozarē, tehniskās attīstības prognozēšanu, ideju un priekšlikumu novērtēšanu un ieviešanu nozares darbā.

Savas pastāvēšanas laikā Inženiertehniskā apvienība veikusi un iesaistījusies visdažādākajos ar dzelzceļa nozari saistītos inženiertehniskos jautājumos. Tā piemēram, laikā no 1999. līdz 2005. gadam sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas dzelzceļš” tika rīkoti ikgadēji konkursi par priekšlikumiem materiāltehnisko resursu ekonomijai. Konkursos tika iesniegti 47 priekšlikumi, no kuriem 23 tika atzīti par efektīviem. 2002.-2007.gadā ITA pamatojoties uz Valsts darba inspekcijas izdotu licenci veica „Latvijas dzelzceļa” darbinieku apmācību un atestāciju darbam ar bīstamām iekārtām. Tika apmācīti ap 2000 un atestēti ap 900 darbinieku. 2003.-2006.gadā ITA pamatojoties uz Elektrosakaru inspekcijas izdotu licenci veica „Latvijas dzelzceļa” darbinieku apmācību un atestāciju darbam ar elektroiekārtām ar spriegumu līdz 20 kV. Tika apmācīti un atestēti ap 50 darbinieku. Visā darbības laikā ITA ir organizējusi gan seminārus par dzelzceļa tēmām Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, gan inženiertehnisko darbinieku meistarības konkursus, gan ekskursijas uz dažādiem ar dzelzceļu saistītiem objektiem. ITA ir izpildījusi pasūtījumus gan darba drošības plakātu, gan normatīvi tehniskās dokumentācijas izstrādē. Veicot iepriekšēju sagatavošanos, ITA piedāvā LDzB kongresam apstiprināšanai kandidātus goda nosakuma „Izcils dzelzceļa inženieris” piešķiršanai. Protams, ikgadēji nozīmīgākais ITA pasākums ir „Dzelzceļa inženieru diena”. Jau divpadsmit gadus dažādās Latvijas pilsētās tiek pulcētas dzelzceļnieku komandas, kuras sacenšas zināšanās, jautrībā un asprātībā par dzelzceļa tēmu. Katra gada pasākums notiek ar noteiktu moto.